(1)
Karlsudd, P. Att Problematisera ”problemet”: Bedömning Och Utveckling Av Problemformuleringar I lärarutbildningens självständiga Arbeten: [To Problematize the ’problem’: Assessment and Development of Problem Formulations in Independent Theses Projects in Teacher Education]. NJVET 2018, 8, 1-22.