(1)
Andersson, I.; Lindberg, V. Elevers Formande Av arbetsplatsförlagt lärande I Svensk Gymnasial lärlingsutbildning: [How Students in Swedish Upper Secondary Apprenticeship Education Contribute to Form Their Education in Relation to Work-Based Learning]. NJVET 2022, 12, 1-24.