(1)
Lundgren, M.; Fändrik, A. K.; Nerström, N. Kollegial Professionsutveckling för Skolledare Och lärare Inom Gymnasial Yrkesutbildning: En Fallstudie Av En Forskningscirkel. NJVET 2018, 8, 1-21.