(1)
Rokkones, K. L.; Stjern, B.; Strand, Åse; Utvær, B. K. Yrkesfaglig Praksis I Bachelorutdanningen for yrkesfaglærere: En Kartlegging Av Studentenes Erfaringer: [Vocational Practice in Bachelor Education for Vocational Teachers: A Survey of the students’ Experiences]. NJVET 2018, 8, 48-70.