(1)
Bongo, M. A. Implementering Av Kunnskapsløftet Samisk (LK06S) Innenfor to Yrkesfaglige Programmer På En Samisk videregående Skole. NJVET 2013, 3, 1-12.