(1)
Spetalen, H.; Sannerud, R. Erfaringer Med Bruk Av Simulering Som Transferstrategi. NJVET 2013, 3, 1-17.