(1)
Spetalen, H. Yrkesfaglæreren - Ny Rolle, Nye Utfordringer. NJVET 2014, 4, 1-9.