(1)
Spetalen, H.; Johansen, E. M.; Johnsen, K. L. Kvalifisering Til læretid - Ikke Bare Et spørsmål Om Teori Eller Praksis I skoleopplæringen. NJVET 2014, 4, 1-11.