(1)
Småland Goth, U.; Schøn, E. “Learning by doing…” “Studentbedrift” Som Pedagogisk tilnærming Til entreprenørskap I yrkesfaglærerutdannelsen. NJVET 2014, 4, 1-22.