(1)
Tyson, R. Yrkesutbildning Eller Yrkesbildning: Vad lär Vi Oss Egentligen? En Introduktion till Empirisk Yrkesbildningsdidaktik: [Vocational Bildung or Vocational Training: What Do We Really Learn? An Introduction to Empirical Vocational Bildung Didactics]. NJVET 2016, 6, 1-16.