(1)
Spetalen, H. Grunnleggende Ferdigheter for Arbeidslivet? Bruk Og Betydning I Restaurant- Og Matfagyrker: [Basic Skills for Working Life? Use and Importance in Restaurant and Food Processing Occupations]. NJVET 2017, 7, 88-112.