(1)
Reegård, K. Når lærlingen møter Arbeidslivets Vurderingslogikk: Yrkessosialisering I Det Norske Salgsfaget: [The apprentice’s Encounter With the Assessment Logic of Working Life: Vocational Socialisation in the Norwegian Sales Trade]. NJVET 2020, 10, 67-82.