(1)
Wyszynska Johansson, M. ”Du Har skött Dig bra”: Återkoppling Inom arbetsplatsförlagt lärande utifrån Yrkeselevers Upplevda läroplan: [‘You’re Doing good’: Feedback in Workplace-Based Learning from a Perspective of the Experienced Curriculum]. NJVET 2021, 10, 99-121.