(1)
Dahlback, J.; Olstad, H. B.; Sylte, A. L.; Wolden, A.-C. Utfordringer Og Muligheter I møtepunktet Mellom yrkesfaglærerutdanningen Og Praksis I videregående Skole: [Challenges and Opportunities in the Meeting Point Between Vocational Teacher Education and Upper Secondary School Practice]. NJVET 2018, 8, 57-77.