(1)
Walkert, M. Kvalitetsutveckling Av Digitala Trepartssamtal I Svensk yrkeslärarutbildning: [Quality Development of Digital Trialogues in Swedish Vocational Teacher Education]. NJVET 2019, 8, 160-174.