(1)
Andersén, A.; Asghari, H.; Petersson, M. Yrkesämnesdidaktik På Universitet: Mål, innehåll, arbetssätt Och Examination: [Vocational Subject Didactics at University: Learning Goals, Content, Working Methods and Exams]. NJVET 2019, 8, 98-123.