(1)
Lagercrantz All, K.; Pettersson, J.; Teräs, M. Uppgifter Som Medierande Artefakter Inom yrkeslärarutbildningen: [Assignments As Mediating Artefacts in Vocational Teacher Education]. NJVET 2018, 8, 78-97.