(1)
Johansson, M.; Palla, M. Att bedöma lärarstudenters Yrkesskicklighet. NJVET 2014, 4, 1-13.