(1)
Iversen, J. V.; Hammer Johannessen, W. Utvikling Av Profesjonskompetanse: Estetiske læreprosesser I yrkesfaglærerutdanning: Developing Professional Competence: Aesthetic Learning Processes in Vocational Teacher Education. NJVET 2023, 13, 26-44.