(1)
Hanssen, G. Opplevelse Av Sammenheng I Fag- Og yrkesopplæring: Et Longitudinelt Perspektiv: [Sense of Coherence in Vocational Education and Training: A Longitudinal Perspective]. NJVET 2023, 13, 1-25.