(1)
Asghari, H.; Berglund, I. Svensk yrkeslärarutbildning Efter Reformen 2011: Lärarstudenters Uppfattningar Om Antagning, VFU Och läraranställning: [Swedish Vocational Teacher Education After the Reform 2011: Teacher students’ Perceptions of Admission, Practicum Internship and Teacher Appointment]. NJVET 2020, 10, 21-43.