Bruvik, Åse N. N., & Haaland, G. (2020). Relevant opplæring i yrkesopplæringens første år: Elevers erfaringer med yrkesrelevant opplæring: [Relevant training in the first year of vocational training: Pupils’ experience with vocational training]. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 10(2), 44–62. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2010244