Berglund, I. (2020). Yrkeslärares bedömningar i gränslandet mellan skola och arbetsliv: Utifrån studier av svensk gymnasial lärlingsutbildning: [VET teachers’ assessments in the borderland between school and work: Based on studies of Swedish upper secondary apprenticeship education]. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 10(3), 83–98. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2010383