Gustavsson, S., Messina Dahlberg, G. ., & Berglund , I. . (2020). Digitala körsimulatorer i yrkesutbildning: Utmaningar och möjligheter: [Digital driving simulators in vocational education: Challenges and opportunities]. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 10(1), 108–136. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.20101108