Sarastuen, N. K. (2020). Som å ta av seg verktøybeltet: Kontraster og metaforer i overgangen fra fagarbeid til yrkesfaglærerutdanning: [Leaving the tool belt behind: Contrasts and metaphors in the transition from vocational work to vocational teacher education]. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 10(2), 63–80. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2010263