Asghari, H., & Kilbrink, N. (2018). Två yrkeslärares berättelser om bedömningshandlingar på industritekniska programmet: [Two vocational teachers’ stories of grade assessment on the industrial technology programme]. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 8(1), 23–43. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.188123