Eliasson, E. M. (2019). Att undervisa för utveckling av yrkeskunnande i vård och omsorg: [Teaching for development of vocational knowledge in health care]. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 9(1), 66–88. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.199166