Lundgren, M., Fändrik, A. K., & Nerström, N. (2018). Kollegial professionsutveckling för skolledare och lärare inom gymnasial yrkesutbildning: En fallstudie av en forskningscirkel. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 8(2), 1–21. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.18821