Rokkones, K. L., Stjern, B., Strand, Åse, & Utvær, B. K. (2018). Yrkesfaglig praksis i bachelorutdanningen for yrkesfaglærere: En kartlegging av studentenes erfaringer: [Vocational practice in bachelor education for vocational teachers: A survey of the students’ experiences]. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 8(2), 48–70. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.188248