Hellne-Halvorsen, E. B. (2019). To kontekster - to skrivepraksiser? Skriving i skole og bedrift i fag- og yrkesopplæringen: [Two contexts – two writing practices? Writing in school and enterprises of Technical and Vocational Education and Training]. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 9(1), 43–65. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.199143