Lundgren, M., & von Schantz Lundgren, I. (2011). Lesson study and Learning study – Metoder för att utveckla yrkeslärares undervisning?. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 1(1), 1–8. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.11v1i1a1