Wärvik, G.-B. (2011). Tvingande styrningsideal i en marknadsutsatt utbildning för vuxna?. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 1(1), 1–13. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.11v1i1a2