Schwencke, E., & Larsen, A. K. (2011). Spenningsfeltet mellom “nytte” for bedriften og “frirom” for studenten - Et samarbeidsprosjekt mellom skole og arbeidsliv for gjensidig påvirkning og ønske om forandring. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 1(1), 1–14. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.11v1i1a3