Inglar, T. (2011). Yrkesfaglærere og elever i et globalisert samfunn - deres utvikling og ontologiske sikkerhet. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 1(1), 1–16. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.11v1i1a4