Amble, N. (2013). Mestring og organisering i arbeid med mennesker - Om bra arbeid for grepa damer. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 3(1), 1–2. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.13v3i1a1