Aakre, B. M. (2013). Vurderingspraksis i yrkesfag. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 3(1), 1–15. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.13v3i1a2