Bongo, M. A. (2013). Implementering av Kunnskapsløftet Samisk (LK06S) innenfor to yrkesfaglige programmer på en samisk videregående skole. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 3(1), 1–12. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.13v3i1a3