Aakre, B. M. (2013). Yrkesforberedelse eller fagopplæring med fagbrev? Med design og håndverk som kontekst. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 3(1), 1–20. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.13v3i1a4