Spetalen, H., & Sannerud, R. (2013). Erfaringer med bruk av simulering som transferstrategi. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 3(1), 1–17. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.13v3i1a7