Spetalen, H. (2014). Yrkesfaglæreren - Ny rolle, nye utfordringer. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 4(1), 1–9. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.14v4i1a1