Spetalen, H., Johansen, E. M., & Johnsen, K. L. (2014). Kvalifisering til læretid - Ikke bare et spørsmål om teori eller praksis i skoleopplæringen. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 4(1), 1–11. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.14v4i1a2