Småland Goth, U., & Schøn, E. (2014). “Learning by doing…” “Studentbedrift” som pedagogisk tilnærming til entreprenørskap i yrkesfaglærerutdannelsen. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 4(1), 1–22. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.14v4i1a3