Sylte, A. L. (2014). Vurdering for yrkesrelevant opplæring. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 4(1), 1–18. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.14v4i1a4