Johansson, I., Erlandsson, S. I., & Dåderman, A. M. (2014). Gymnasierektors ledarskapsparadox: att vara verksamhetschef och pedagogisk utvecklare. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 4(2), 1–20. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.14v4i2a2