Johansson Mahic, M., & Skyvell Nilsson, M. (2014). Att forma en medarbetare eller att undervisa en student. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 4(2), 1–12. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.14v4i2a4