Aakre, B. M. (2015). Maritim utdanning i lys av globaliseringen. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 5(1), 1–11. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.15v5i1a2