Stousland, H., & Witsø, H. (2015). Er stasjonsopplæring i videregående skole en metode som er egnet til å støtte yrkesfageleven i vurdering av egen læring?. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 5(1), 1–16. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.15v5i1a4