Tyson, R. (2016). Yrkesutbildning eller yrkesbildning: vad lär vi oss egentligen? En introduktion till empirisk yrkesbildningsdidaktik: [Vocational Bildung or Vocational training: what do we really learn? An introduction to empirical vocational Bildung didactics]. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 6(2), 1–16. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.16621