Garmannslund, P. E., & Witsø, H. (2017). Lærings- og arbeidsvaner hos lærlinger: [Learning and work habits among apprentices]. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 7(1), 23–41. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.177123