Spetalen, H. (2017). Grunnleggende ferdigheter for arbeidslivet? Bruk og betydning i restaurant- og matfagyrker: [Basic skills for working life? Use and importance in restaurant and food processing occupations]. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 7(1), 88–112. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.177188